1  Бранко Грк, дипл. инж. ел. – предсједник

2  Makсим Скоко, дипл. инж. ел. – замјеник предсједника

3  Милан Ковачевић, дипл. инж. грађ.-члан

4  Др. Милан Ковачевић, дипл. ек. – члан

5  Зоран Игњатић, дипл. правник – члан