1. Бошко Козомара, дипл. ек.  в.д. Директор

2. Мр Боривоје Вујичић,  дипл. инг. маш. – Извршни директор за производњу електричне енергије и развој ТЕ

3. Миодраг Шешлија,  дипл. инг. руд. – Извршни директор за производњу угља и развој Рудник

4. Миливоје Бољановић, дипл. ек. – Извршни директор за економскo финансијске послове 

5. Огњен Куљић, дипл. пр. – Извршни директор за организационо-правне послове