Производња угља и откривке у 2016.години

Производња ел. енергије у ТЕ Гацко у 2016.години

Производња угља и откривке у руднику Гацко у 2015. години

Производња електричне енергије у ТЕ Гацко у 2015.години

Производња у Руднику Гацко за 2014.годину

Производња електричне енергије у ТЕ Гацко за 2014.годину

Производни параметри ТЕ Гацко 1983 – 2014.

Производни параметри угља и откривке у руднику „Грачаница“ од 1977. до 2013. године