Први радови на експлоатацији угља у Гацку почели су 1954. године, а површински коп “Грачаница”  je отворен 1978. године на западном дијелу Гатачког поља са годишњим капацитетом од 1.800.000 тона угља и 3.200.000 m3 откривке, за потребе рада постојећег блока ТЕ Гацко I. Ратна дешавања на простору бивше Југославије у периоду од 1991. до 1995. године негативно су утицала на развој копа и стање опреме. До 1999. године производња угља и откривке је вршена углавном примјеном континуалне технологије, а тада се у рад уводи и дисконтинуална опрема.

Од свечаног отварања 10. јула 1982. oдносно од почетка експлоатације закључно са 2014-ом годином произведено је 47.492 113 тона „блага“ званог угаљ и два пута толико откривке. Рудник је досљедан ослонац Термоелектрани јер њен рад због њега никада није доведен у питање.