У оквиру РЈ Рудник реализују се планиране активности на производњи откривке и експлоатацији угља. При провођењу својих активности у остварењу рударске производње, запослени у радној јединици се морају придржавати законских прописа, контролисати процес рада, проводити мјере заштите људи, имовине и животне средине.

У РЈ Рудник имамо следеће организационе јединице:

–        Сектор производње

–        Сектор за технолошку припрему

–        Служба за помоћну  механизацију и одржавање путева

–        Служба за сервис и одржавање механизације

–        Машинска служба

–        Електро служба

Untitled

Организациона шема РЈ Рудник