– Гатачки угљени басен је смјештен у Гатачком пољу у сјевероисточном дијелу Херцеговине. Простире се на површини од око 40 km2 на надморској висини од око 940 m. Басен је према фазама истраживања подијељен на четири експлоатациона поља: Западно, Централно, Источно и Јужно.

Резерве угља угатачком угљеном басену су приказане у следећој табели:

osnovni podaci

 – Површински коп “Грачаница” је смјештен на западном подручју Гатачког поља и подијељен је на експлоатациона поља: поље „А“, поље „Б“ и поље „Ц“. Експлоатација угља је завршена у пољу „А“ и пољу „Б“, а одвија се у пољу „Ц“.

 – Угаљ из ПК „Грачаница“ се користи за снабдијевање „ТЕ Гацко“, а један мањи дио и за широку потрошњу становништва у ужем региону.

 – На откопавању откривке је примјењена и континуална и дисконтинуална технологија експлоатације. Вертикална подјела на откривци извршена је на основу карактеристика отпорности материјала.

 – Континуална технологија експлоатације се врши (вршиће се) са два БТО система.

– Дисконтинуално откопавање откривке обавља се хидрауличним багерима кашикарима (запремине кашике од 5,6 до 12 m3) и комбајном.

 – Одлагање откривке се врши на Западно вањско одлагалиште, као и на унутрашња одлагалишта поља „А“ и поља „Б“ гдје је завршена експлоатација угља.

 – На откопавању угља се примјењује комбинована технологија селективног откопавања. Откопавање угља се обавља хидрауличним багерима кашикарима (запремина кашике од 3,1 до 6 m3). Транспорт селективно издвојене јаловине се врши до унутрашњих одлагалишта.

 – Транспорт угља и откривке се врши камионима носивости 26-110 t.

– Годишњи капацитет површинског копа на експлоатацији угља је усаглашен са потребама „ТЕ Гацко“. Годишњи капацитет површинског копа износи 2.200.000 t угља или 1.750.000 čm3. Максимална годишња производња јаловине је 9.000.000 čm3.