(Да ли да ово овако формирамо или да направимо посебно странице за сваку ову ставку, значи посебно Записници, посебно Одлуке…
Првобитно је било замишљено да на овој страници стоје имена чланова синдиката.)

ЗаписнициОдлуке

Разно