04.01.2018.

22.12.2017.
Отворени поступак бр. 116-17 Набавка цјевовода
КЗ 115-17 Набавка услуга хидродинамичког чишћења цјевовода једне технолошке линије
22.11.2017
КЗ бр. 112-17 Набавка резервних дијелова за багер Terex RH90C
09.11.2017.
КЗ бр. 114-17- Набавка радова на реконструкцији далековода 35 kV
06.10.2017.
КЗ бр. 111-17 Опрема и прибор за заваривање
29.09.2017.
КЗ бр. 113-17 Набавка пјенила за гашење пожара
26.09.2017.
КЗ бр. 109-17 Набавка вијчане робе
19.09.2017.
ОП бр. 108-17 Набавка радова на регулацији корита ријеке Грачанице.
ОП бр. 107-17 Набавка мазута за период до 31.12.2017.године
КЗ бр. 103-17 Набавка контејнера за пумпну станицу течних горива и водосабирник
18.09.2017.
ОП бр. 110-17 Набавка услуга уградње пијезометара на насипу корита ријеке Мушнице у деградираном дијелу поља
07.09.2017.
ОП бр. 112-17 Производња, транспорт, сепарација и утовар угља за комерцијални пласман у РЈ Рудник у 2017.години
17.08.2017.
КЗ бр. 102-17 Набавка антикорозивних радова на електро постројењима технолошке опреме, опреме
11.08.2017.
КЗ бр. 104-17 Набавка специјалистичких услуга механичара
08.08.2017.
КЗ бр. 101-17 Набавка лимова, цијеви, профила и шипкастих материјала
Тендер (интерни број 07-17) Набавка услуге сателитског праћења возила и контроле потрошње горива
01.08.2017.
КЗ бр. 98-17 Набавка услуга чишћења кабловских траса и израде кабловских канала за трафо станицу
28.07.2017.
КЗ бр. 100-17 Набавка услуга поправке и сервисирања клима уређаја у РЈ Рудник
КЗ бр. 96-17 Набавка дијелова за одржавање централних система подмазивања уграђених на машинама рударске
КЗ бр. 95-17 Набавка вулканизерског љепила и алта
27.07.2017.
ОП бр. 104-17 Набавка услуга електричних мјерења, испитивања и прегледа рударских машина, инсталација, ОП бр. 99-17 Набавка резервних дијелова и услуга за редовни сервис пумпних агрегата ЦС 3240
24.07.2017.
ОП бр. 96-17 Откопавање, транспорт, одлагање и планирање откривке
ОП бр. 92-17 Набавка пнеуматика за дампере Белаз 75135 за 2017. годину
21.07.2017.
ОП бр. 93-17 Набавка пнеуматика за рударске машине, дизалице и теренска возила за 2017. годину
10.07.2017.
КЗ бр. 90-17 Набавка кишних одијела за раднике ЗП „Рудник и ТЕ“ Гацко
07.07.2017.

ОП бр. 102-17 Проширење система управљања у погону деминерализације ХТП на ТЕ у 2017.год.
КЗ бр. 86-17 Учешће службе медицине рада у ревизији акта о процјени ризика на радном мјесту и у радној средини
КЗ бр. 85-17 Ревизија (измјене и допуне) Актa о процјени ризика на радном мјесту и у радној средини
05.07.2017.
КЗ бр. 91-17 Набавка услуга ремонта хидродинамичких спојница
КЗ бр. 88-17 Набавка ХДПЕ цијеви са навареним прирубницама за спајање
29.06.2017.
ОП бр. 101-17 Набавка ланаца за багер Komatsu PC2000-8
ОП бр. 100-17 Набавка роба за продужавањe транспортера комбинованог система
КЗ бр. 8417 Набавка лежајева за континуално технолошку опрему
КЗ бр. 89-17 Набавка електрода за заваривање и наваривање.
КЗ бр. 87-17 Набавка резервних дијелова за поправку мотора утоваривача Caterpillar 966G
28.06.2017.
ОП бр. 100-17 Набавка ланаца за багер Komatsu PC2000-8

06.06.2017.
ОП бр. 90-17 Набавка резервних дијелова за багер ТЕRЕХ RH90C
КЗ бр.78-17 Набавка услуга поправке и сервисирања клима уређаја у РЈ Рудник
05.06.2017.
КЗ бр. 82-17 Набавка резервних дијелова за багер CATERPILLAR 385C
02.06.2017.
КЗ бр. 76-17 Набавка ланца за одшљакивач
01.06.2017.
ОП бр. 94-17 Набавка резервних дијелова за машине произвођача Caterpillar
ОП бр. 89-17 Набавка услуга ремонта СУС мотора марке „CUMMINS“
ОП бр. 88-17 Набавка резерввних дијелова и услуга за камионе произвођача Мercedes Actros 4141K
КЗ бр. 75-17 Набавка штампаног материјала
КЗ бр. 73-17 Набавка роба за продужавање транспортера комбинованог система
KЗ бр. 80-17 Набавка услуга за ремонт континуалне опреме и опреме одводњавања.
25.05.2017.
КЗ бр. 72-17 Набавка вентила са спојним елементима.
КЗ бр. 65-17 Набавка контејнера за пумпну станицу течних горива и водосабирник
05.05.2017.
Конкурентски захтјев бр. 64-17 Набавка хидрауличних цријева и прикључака
ОП бр. 37-17 Набавка новог цјевополагача снаге мотора 220-250 kW

КЗ бр. 71-17 Набавка гумених производа

03.05.2017.
ОП бр. 81-17 Набавка новог булдозера снаге мотора 200-250 kW


ОП бр. 81-17 Набавка новог булдозера снаге мотора 200-250 kW

28.04.2017.
Отворени поступак бр. 86-17 Набавка недостајућих финансијских средстава потребних за финансирање редовног
ОП бр. 69-17 Проширење система управљања у погону деминерализације ХТП на ТЕ у 2017.год.
КЗ бр. 60-17 Поправка и сервисирање путничких возила у 2017.години
20.04.2017
Отворени Поступак бр. 85-17 Набавка услуга израде Упрошћеног рударског пројекта пилот постројења за
19.04.2017.
КЗ бр. 63-17 Набавка роба и услуга ремонта кочионог склопа булдозера Komatsu D155AX-6
КЗ бр. 68-17 Набавка услуга ангажовања специјалисте за регулацију у систему управљања OVATION

КЗ бр. 69-17 Набавка инсталације секундарне мреже на радним станицама за везу са OVATION системом
КЗ бр. 67-17 Набавка услуга продужења лиценце и дефиниција антивируса OVATION система
10.04.2017.
ОП бр. 76-17 Набавка оригиналних резервних дијелова за машину WIRTGEN 2500 SM (машински и електро дијелови)
Конкурентски захтјев бр. 59-17 Набавка услуга ревизије вибродијагностичког системa
Конкурентски захтјев бр. 57-17 Набавка резервних дијелова за сервисирање и одржавање станице за имисију
31.03.2017.
KЗ бр. 54-17 Набавку резног алата
30.03.2017.
ОП бр. 84-17 Набавка услуга ангажовања интервентне групе на ремонту ТЕ Гацко у 2017. години
КЗ бр. 62-17 Набавка услуга на механичком чишћењу ОШиП-а
КЗ бр. 61-17 Набавка услуга хидродинамичког чишћења челичног цјевовода
29.03.2017.
КЗ бр. 56-17 Набавка канцеларијског материјала
28.03.2017.
ОП бр.62-17 Набавка комбинованог возила за превоз алата, резервних дијелова и дизање мањег терета
ОП бр. 75-17 Набавка дијелова за одржавање и ремонт континуалне опреме
KЗ бр. 53-17 Набавка специјалистичких механичарских услуга за машине „CAT“ и „Komatsu“
24.03.2017.
KЗ бр. 55-17 Набавка потрошног материјала за електро-радионицу
23.03.2017.
ОП бр. 79-17 Набавка резервних дијелова за машине произвођача KOMATSU
ОП бр. 78-17 Набавка резервних дијелова и услуга за камионе произвођача MERCEDES „Аctros“ 4141K
ОП бр. 73-17 Набавка резервних дијелова и услуга за пумпе ДХ 86-50 и набавка резервних дијелова за пумпе АВЗ
ОП бр. 51-17 Набавка резервних дијелова за багер ТЕRЕХ RH90C
ОП бр. 46-17 Набавка резервних дијелова за машине произвођача „Нyundai“
20.03.2017.
КЗ бр. 50-17 Набавка услуга ангажовања ВКВ аутоматичара – електричара за потребе ремонта
KЗ бр. 49-17 Набавка котрљајних лежајева за потребе ремонта ТЕ у 2017 год.
K.З. бр. 52-17 Набавка челичних лимова за потребе ремонта котловског постројења ТЕ у 2017. години
K.З. бр. 51-17 Набавка резервних дијелова за дробилице допреме угља
16.03.2017.
Отворени поступак бр. 56-17 Набавка резервних дијелова за машине произвођача „Dressta“
14.03.2016.
Отворени поступак бр. 77-17 Набавка оригиналних резервних дијелова за дробилице SB13 15; SB15 15R i SB15 25
08.03.2017
Отворени поступак бр. 53-17 Набавка филтера за машине и возила рударске механизације РЈ Рудник у 2017. и 2018
06.03.2017
Отворени поступак бр. 72-17 Набавка ваљака за машине и транспортере континуално-технолошке опреме Отворени поступак бр. 48-17 Набавка резервних дијелова за дампере БЕЛАЗ 75135 и 7555
Отворени поступак бр. 23-17 Телекомуникацине услуге за потребе Рудника и ТЕ „Гацко“
КЗ бр. 47-17 Набавка резервних дијелова за машинe„Caterpillar“
03.03.2017.
Отворени поступак бр. 52-17 Набавка услуга ремонта СУС мотора марке „CUMMINS“
Отворени поступак бр. 80-17 Набавка путничких возила средње класе-2 комада
Отворени поступак бр. 41-17 Набавка и уградња МБТС трафо станице
КЗ бр. 40-17 Набавка радова на систему управљања хидрауличним транспортом пепела
28.02.2017.
Отворени поступак бр. 74-17 Набавка услуга контроле квалитативних карактеристика угља као енергетског горива са
24.02.2017.
Отворени поступак бр. 54-17 Набавка услуга одржавања СУС мотора марке „CUMMINS“
22.02.2017.
КЗ бр. 43-17 Набавка услуга сервиса и редовних мјесечних прегледа лифтова у РЈ ТЕ и сектору ДС
КЗ бр. 39-17 Набавка роба и услуга за замјену челичног цјевовода пластичним на ХТП
КЗ бр. 33-17 Ангажовање плато приколице носивости 50t са тегљачем и дизалице 40 тона
21.02.2017
КЗ бр. 3517 Набавка резервних дијелова за помоћне објекте ТЕ.
Отворени поступак бр. 70-17 Набавка лиценци за кориснички програм Microsoft Office Professional
Отворени поступак бр. 63-17 Набавка два резервоара 33% хлороводоничне киселине на ТЕ у 2017.год.
КЗ бр. 48-17 Набавка филца
15.02.2017
Отворени поступак бр. 67-17 Набавка мјерног лабораторијског пулта са потребном опремом за испитивање и
Отворени поступак бр. 36-17 Набавка новог теренског возила
Отворени поступак бр. 24-17 Ремонт СУС мотора Cummins KT38
Конкурентски захтјев бр. 36-17 Набавка заптивног материјала
КЗ бр. 44-17 Набавка радова на демонтажи челичне и бетонске конструкције моста преко старог корита ријеке КЗ бр. 41-17 Набавка радова на чишћењу циркулационог расхладног система
КЗ бр. 37-17 Набавка радова за ремонт и испитивање 6 kV и 0,4 kV електро мотора за потребе ремонта ТЕ у 2017.
08.02.2017.
Отворени поступак бр. 61-17 Набавка услуга и роба за ревитализацију пнеуматског транспорта пепела у ремонту ТЕ у
Отворени поступак бр. 65-17 Набавка мини утоваривача
Отворени поступак бр. 60-17 Набавка роба и услуга за ревитализацију електрофилтерског постројења за потребе КЗ бр. 14-17 Набавка машинских резервних дијелова за котловско постројење – ланац одшљакивача за потребе ТЕ
07.02.2o17.
Отворени поступак бр. 55-17 Набавка услуга ремонта хладњака расхладне течности, уља и ваздуха
Отворени поступак бр. 59-17 Радови на санацији завјесних прегријача паре котла П-64 ТЕ Гацко
06.02.2017
Отворени поступак бр. 47-17 Набавка специјалистичких услуга одржавања дампера Белаз 75135 и 7555
КЗ бр. 32-17 Набавка специјалистичких заваривачких услуга виталних дијелова машина
КЗ бр. 31-17 Набавка електроде за потребе ремонта 2017. године
КЗ бр. 18-17 Набавка изолационог материјала
КЗ бр. 13-17 Набавка изолационих радова
03.02.2017.
Отворени поступак бр. 45-17 Набавка услуге презалијевања клизних лежајева опреме из машинске сале ТЕ и ГПО-а
Отворени поступак бр. 44-17 Набавка резервних дијелова за управљање вентилима
Отворени поступак бр. 43-17 Набавка резервних дијелова за системе хидрауличног и пнеуматског транспорта пепела
КЗ бр. 27-17 Набавка специјалистичких услуга обезбјеђења потрошног материјала и сервиса уређаја за штампање и
01.02.2017.
Отворени поступак бр. 42-16 Набавка резервних дијелова за систем мјерења и регулације
Отворени поступак бр. 39-17 Набавка компресора
31.01.2017.
Отворени поступак бр. 35-17 Набавка радова на опреми ТЕ (ГПО-машинска сала) за потребе редовног годишње Отворени поступак бр. 31-17 Набавка радова на опреми котловског постројења
Отворени поступак бр. 30-17 Набавка скеларских радова
27.01.2017.
Отворени поступак бр.28-17 Набавка машинских резервних дијелова за котловско постројење

Отворени поступак бр. 40-17-Набавка ватросталних материјала и ватростално зидарских радова за потребе ремонта
Oтворени поступак бр.26-17 Набавка радова санацији гасоваздушног тракта котловског постројења у току ремонта ТЕ
24.01.2017.
КЗ бр. 30-17 Набавка вијчане робе
КЗ бр. 23-17 Haбавка потрошног материјала
КЗ бр. 17-17 Набавка радова на опреми котловског постројења – испитивање материјала и радиографска контрола КЗ бр. 12-17
Набавка радова на опреми система обдувавања котловског постројења

23.10.2017.
34-17 Набавка резервних дијелова за опрему у машинској сали- ГПО-у ТЕ
17.01.2017.
КЗ бр. 29-17 Набавка љепила и заптивних материјала
КЗ бр. 28-17 Набавкa котрљајних лежајева за потребе ремонта ТЕ 2017.године
КЗ бр. 25-17 Набавка клингерита
КЗ бр. 24-17 Набавка обојених метала
КЗ бр. 22-17 Набавка резервних дијелова за водене дуваче
КЗ бр. 16-17 Набавка резервних дијелова за допрему угља
КЗ бр. 15-17 Набавка челичних лимова
КЗ бр. 10-17 Набавка радова на механичком чишћењу ОШиП-а
КЗ бр. 07-17 Набвака услуга хидродинамичког чишћења челичног цјевовода
16.01.2017
Отворени поступак бр. 33-17 Набавка радова на ремонту допреме угља и помоћним објектим
Отворени поступак бр. 32-17 Набавка транспортних трака
Отворени поступак бр. 38-17 Набавка услуга ангажовања интервентне групе на ремонту ТЕ Гацко у 2017. години
26.12.2016.
Отворени поступак бр. 21-17 Набавке опреме и радова за систем видео надзора, противпровале и контроле
22.12.2016.
Отворени поступак бр. 121-16 Набавка услуга контроле квалитативних карактеристика угља као енергетског горива
16.12.2016.
Отворени поступак бр. 17-17 Набавка услуга одржавања аутоматике и електроенергетике за период од ступања КЗ бр. 99-16 Набавкa алата
15.12.2016.
Конкурентски захтјев бр.118-16 Набавка услуга репарације хладњака булдозера D155AX-6
КЗ бр. 119-16- Набавка услуга репарације склопова (булдозера D475A-5E0, D8R-1, D475A-5 ,TD25M, D155AH-6,
13.01.2017.
КЗ бр. 09-17 Набавка филца
КЗ бр. 08-17 Набавка ваљака за трачне транспортере
КЗ бр. 06-17 Набавка гуменотехничке робе
30.12.2016.
kz-br-04-17-nabavka-softvera-i-licenci-za-video-nadzor
27.12.2016.
Otvoreni-postupak-br-21-17-nabavke-opreme-i-radova-za-sistem-video-nadzora-protivprovale-i-kontrole
13.12.2016.
Отворени поступак бр. 119-16 Набавка електромагнетног одвајача жељеза допреме угља
12.12.2016.
Отворени поступак бр. 16-17 Набавка услуга одржавања механизама котловског постројења за период од ступања
Отворени поступак бр. 10-17 Набавка услуга руковања на систему Допреме угља
Отворени поступак бр. 09-17 Набавка услуга одржавања на систему Допреме угља и Помоћним објектима у Отворени поступак бр. 08-17 Набавка услуга физичког обезбјеђења за период од ступања уговора на снагу до
09.12.2016.
Отворени поступак бр. 120-16 Набавка путничких возила средње класе-2 комада
Отворени поступак бр. 20-17 Набавка услуга помоћних радова У ГПО и осталим објектима у 2017.години Отворени поступак бр. 19-17 Набавка услуга одржавања ротационе опреме у ГПО и црпној станици за период од Отворени поступак бр. 18-17 Набавка услуга текућег руковања погона ОШиП у 2017.години
Отворени поступак бр. 15-17 Набавка услуга репарације радних кола млинова за период од ступања уговора на снагу
Отворени поступак бр. 14-17 Услугe одржавања цијевног система котловског и других постројења за период од Отворени поступак бр. 13-17 Скеларско-изолатерске услуге за период од ступања уговора на снагу до
Отворени поступак бр. 11-17 Набавка услуга унутрашњег и вањског чишћења котла за период од ступања уговора на
КЗ бр. 03-17 Набавка услуга текућег одржавања погона ОШиП у 2017. години
08.12.2016.
КЗ бр. 117-16 Набавку адитива ECO FHO за мазут
КЗ бр. 115-16 Набавка услуга рeмoнта мjeњaчa булдoзeрa CAT D7R
07.12.2016.
Отворени поступак бр. 07-17 Набавка услуга текућег одржавањe опреме на I БТО, II БТО, ДТД, ДТО систему и систему
Отворени поступак бр. 06-17 Руковање системима (I БТО, II БТО систем) у РЈ Рудник за 2017. годину
Отворени поступак бр. 05-17 Набавка услуга руковања ДТД системима у 2017 години
Отворени поступак бр. 04-17 Набавка услуга руковања ДТО системом за 2017 годину
15.11.2016.
КЗ бр. 111-16 Набавка радова на реконструкцији далековода 35 kV – Рудник I и далековода 6 kV DV4
Отворени поступак бр. 87-16 Набавка бушачко-минерских радова на ПК Поникве
11.11.2106.
КЗ бр. 02-17 Дорада пројекта и дефинисање стратегије развоја ИС ЗП Рудник и ТЕ Гацко
04.11.2016.
КЗ бр. 113-16 Набавку челичне ужади, привезница и опреме за дизање и преношење терета
01.11.2016.
Отворени поступак бр. 118-16 Набавка главне хидрауличне пумпе за багер САТ 385В
28.10.2016.
Отворени поступак бр. 01-17 Набавка сухомеснатих производа
27.10.2016.
Отворени поступак бр. 115-16 Набавка ватрогасног возила.
КЗ бр. 01-17 Набавка свјежих кокошијих конзумних јаја
24.10.2016.
Отворени поступак бр. 85-16 Набавка новог булдозера снаге мотора 200-250
21.10.2016.
Отворени поступак бр. 03-17 Набавка прехрамбених артикала, потрошног материјала и ситног инвентара за 2017
Отворени поступак бр. 02-17 Набавка свјежег меса, пилећег програма, рибљег програма, млијечних и ратарских
20.10.2016.
КЗ бр. 116-16 Набавку уметка за главни брисач траке
КЗ бр. 109-16 Набавка вулканизерског материјала и опреме за вулканизацију
19.10.2016.
Отворени поступак бр. 114-16 Набавка личне заштитне опреме и средстава
КЗ бр. 112-16 Испитивање квалитета површинских, подземних и отпадних вода и одређивања ЕБС-а
14.10.2016.
KЗ бр.105-16 Набавка и уградња грађевинске столарије на објектима Предузећа
13.10.2016.
Отворени поступак бр. 110-16 Набавка услуга израде Главног пројекта постројења за оплемењивање угља сувом ХРТ
КЗ бр. 117-16 Набавка гума за возила возног парка
12.10.2016.
КЗ бр. 108-16 Набавка роба за одржавање опште хигијене
04.10.2016.
Отворени поступак бр. 116-16 Набавка транспортних трака
ОП бр. 113-16 Набавка ваљака за машине и транспортере континуално-технолошке опреме
КЗ бр. 110-16 Набавка вијчане робе
КЗ бр. 103-16 Набавка потрошног брусног материјала
29.09.2016.
Отворени поступак бр. 112-16- Набавка радова- Ангажовање булдозера
28.09.2014.
Отворени поступак бр. 103-16 Набавка електромотора погона ударног ваљка дробилице SB 1525
КЗ бр. 107-16 Набавку НН каблова за монтажу пумпних капацитета у водосабирнику ВСПЗ2
14.09.2016.
КЗ бр. 90-16 Набавка резервних дијелова за подмазивање континуалне опреме (БТО, ДТО и ДТД системи)
20.09.2016.
Отворени поступак бр. 111-16 Набавка електромотора, откочника и електронских модела за програмобилне логичке
КЗ бр. 101-16 Набавку шипкастог материјала
КЗ БР. 100-16 Израда АБ (армирано-бетонских) блокова за израду рампе на грабуљастом транспортеру дробиличног
КЗ бр. 97-16- Набавкa машинских алата, прибора и уређаја.
07.09.2016.
Отворени поступак бр. 109-16- Набавка услуга извођење детаљних геолошких, хидрогеолошких и инжињерско
26.08.2016.
Отворени поступак бр. (45-16) Услуге превоза радника ЗП Р и ТЕ Гацко у 2016. години
КЗ бр. 95-16 Набавка радио станица
25.08.2016.
Отворени поступак бр. 107-16 Ремонт виталних склопова трансмисионог система булдозера Komatsu D475А-5 инт.
Отворени поступак бр. 105-16 Набавка нових теренских возила
23.08.2016.
КЗ бр. 96-16 Набавку услуга чишћења платоа иза ГПО и канала иза пресипне станице за шљаку
КЗ бр. 94-16 Набавку челичних материјала за израду и ремонт ваљака и бубњева
22.08.2016.
Отворени поступак бр. 104-16 Набавка услуга и роба за реконструкцију и ремонт понтона ДХ 86-50
Отворени поступак бр. 96-16 Набавка резервних дијелова и услуга за пумпе ДХ 86-50 и набавке резервних дијелова за пумпе АВЗ 40-40
КЗ бр. 93-16 Набавку оригиналних резервних дијелова за ремонт опреме одводњавања
КЗ бр. 92-16 Набавка резервних дијелова за виљушкар
КЗ бр. 89-16 Набавка радова на уградњи електроенергетске опреме за трачни транспортер БТО система
18.08.2016.
Отворени поступак бр. 106-16 Набавка резервних дијелова за репарацију радних кола вентилационих млинова
15.08.2016.
Отворени поступак бр. 102-16 Набавка електромагнетног одвајача жељеза допреме угља_
КЗ бр. 88-16 Набавку заштитне опреме за ватрогасну јединицу
02.08.2016.
Отворени поступак бр. 101-16 Набавка услуга поправке и сервиса електричних заштитних уређаја са ПК „Грачаница“
КЗ бр. 91-16 Набавка услуга електричних мјерења, испитивања и прегледа рударских машина, инсталација,
20.07.
Отворени поступак бр. 82-16 Производња, транспорт, сепарација и утовар угља за комерцијални пласман РЈ Рудник у
КЗ бр. 84-16 Набавку резервних дијелова, алата, прибора и ситног потрошног материјала за потребе ремонта и ог материјала за потребе ремонта и
19.07.2016.
Отворени поступак бр. 90-16 Поправка и сервисирање теренских,комби и теретних возила
ОП бр. 99-16 Набавка недостајућих финансијских средстава потребних за финансирање набавк
06.07.2016.
КЗ бр. 79-16 Набавка резервних дијелова за пнеуматски транспорт пепела
КЗ бр. 87-16 Набавку помоћних радова на руковању постројења ОШиП-а
05.07.2016.
Отворени поступак бр. 79-16 Набавкa главне хидрауличнe пумпе за багер CAT 385B
Отворени поступак бр. 57-16 Набавка опреме за снабдијевање електричном енергијом,
КЗ бр. 86-16 Сервисирање стабилних система за гашење пожара на рударским машинама
КЗ бр. 85-16 Набавка услуга израде пројектне документације – елабората о физичком обезбјеђењу у Р и ТЕ Гацко
29.06.2016.
КЗ бр. 81-16 Набавка услуга ревизије главног рударског пројекта површинског копа Гацко – централно поље за
28.06.2016.
Отворени поступак бр. 95-16 Набавка услуга израде два периодична шестомјесечна извјештаја о испитивању
Отворени поступак бр. 94-16 Oдржавање возила пратеће механизације
Отворени поступак бр. 92-16 Oдржавање теренских возила и возила за превоз радника у 2016. и 2017. години Отворени поступак бр. 80-16 Набавка кориштених шина S49
КЗ бр. 83-16 Набавку специјалистичких радова на систему „Ovation“ ТЕ Гацко
КЗ бр. 82-16 Набавка услуга спајања трака топлом вулканизацијом
КЗ бр. 43-16 Дорада пројекта и дефинисање стратегије развоја ИС Р и ТЕ Гацко
22.06.2016.
КЗ бр. 43-16 Дорада пројекта и дефинисање стратегије развоја ИС Р и ТЕ Гацко
20.06.2016.
Отворени поступак бр. 91-16 Израда и репарација машинских дијелова, склопова и хидрауличних компоненти
Отворени поступак бр. 86-16 Набавка електроенергетске опреме за трачни транспортер БТО система
02.06.2016.
Набавке еуро дизела за потребе РЈ рудника
Набавка филтера за Рудник
Набавка услуга изнајмљивања стационарне цистерне за ускладиштење дизел горива

31.5.2016
Отворени поступак бр.73-16 Набавка новог мотора за багер Komatsu PC450LCHD-8
30.05.2016.
Отворени поступак бр. 84-16 Откопавање, транспорт, одлагање и планирање откривке.

Отворени поступак бр. 76-16 Набавка бубњева и ваљака за машине и транспортере континуално-технолошке опреме
27.05.2016.
Отворени поступак бр. 55-16 Набавка услуга редовног сервиса и ванредних поправки електричних машина и

25.o5.2016
КЗ бр. 77-16 Набавка софтвера за геодезију
18.05.2016.
Отворени поступак бр. 83-16 Набавка недостајућих финансијских средстава потребних за финансирање набавке Отворени поступак бр. 53-16 Набавка резервних дијелова и специјалистичких услуга за одржавање електроопреме
17.05.2016.
07-16 Набавка резервних дијелова за машине Caterpillar
04.05.2016.
ОП бр. 77-16 Набавка пнеуматика за дампере Белаз 75135 за 2016.
КЗ бр. 74-16 Набавка дијелова за доњи построј за булдозер CAT D8R-2
КЗ бр. 53-16 Набавка плочица за стругање, глодала, стругарских ножева са плочицама
28.04.2016.
Отворени поступак бр. 78-16 Набавка недостајућих финансијских средстава потребних за финансирање редовног
27.o4.2016.
КЗ бр. 75-16-Набавка штампаног материјала
КЗ бр. 73-16 Набавка услуга за ревизију студије оправданости изградње ТЕ Гацко II 350 MWКЗ бр.
71-16 Набавка услуга на ремонту континуалне опреме и опреме одводњавања.

КЗ бр. 72-16 Набавка резног алата

15.04.2016.
КЗ бр. 68-16 Набавка резервних дијелова за Caterpillar-ове машине
КЗ бр. 65-16 Набавка резервних дијелова за транспортне посуде
Отворени поступак 74-16 Набавка хемикалија за третман расхладног система за период 2016.-2018. год.
Отворени поступак бр. 52-16 Набавка роба и услуга за замјену резервоара сумпорне киселине са припадајућом КЗ бр. 61-16 Набавка резервних дијелова за континуалну опрему.
12.04.2016.
КЗ бр. 70-16 Набавка професионалног мултифункционалног копир апарата
К.З. бр. 62-16 Набавка личне заштитне опреме и средстава за раднике обезбјеђења у Сектору заштита
11.04.2016.
Oтворени поступак бр. 63-16 Израда и репарација машинских дијелова, склопова и хидрауличних компоненти Oтворени поступак бр. 62-16 Oдржавање теренских возила и возила за превоз радника у 2016. и 2017. години
05.04.2016.
Oтворени поступак бр. 56-16 Услуга поправке и сервиса електричних заштитних уређаја са ПК „Грачаница“ Гацко у
Oтворени поступак бр. 56-16 Услуга поправке и сервиса електричних заштитних уређаја са ПК „Грачаница“ Гацко у
КЗ бр. 67-16 Набавка aкумулатора
31.03.2016.
Oтворени поступак бр. 65-16 Набавку услуга текућег одржавања погона ОШиП за период 01.05. до 31.12.2016.год
Oтворени поступак бр. 66-16 Набавку услуга одржавања ротационе опреме у ГПО и црпној станици ТЕ за период
Oтворени поступак бр. 67-16 Набавку услуга одржавања аутоматике и електроенергетике ТЕ за период 01.05.2016.
Oтворени поступак бр. 70-16 Набавку скеларско изолатерских услуга за период од 01.05. до 31.12.2016.
Oтворени поступак бр. 64-16 Набавку услуга текућег одржавања погона ОШиП за период 01.05. до 31.12.2016.год
Отворени поступак 72-16- Набавка услуга одржавања цијевног система котловског и других постројења за период од 01.о5. до 31.12.2016.
Oтворени поступак бр. 71-16 Набавку услуга одржавања механизама котловског постројења за период од 01.05. до 31.12.2116.
30.03.2016.
Oтворени поступак бр. 60-16 Набавка услуга израде два периодична шестомјесечна извјештаја о испитивању стабилности радних и завршних косина и одлагалишта на ПК „Гацко“ и ПК „Поникве“
КЗ бр. 63-16 Набавку канцеларијског материјала
29.03.2016.
Oтворени поступак бр. 69-16 Набавку услуга одржавања на систему допреме угља и помоћних објекта за период од
КЗ бр. 64-16 Набавка резервних дијелова за помоћне објекте ТЕ
КЗ бр. 66-16 Набавка радова на подешавању горионика на котловима у помоћној котловници
Отворени поступак бр. 68-16 Набавку услуга руковања допреме угља за период од 15.04. до 31.12.2016.

28.03.2016.
Oтворени поступак бр. 58-16 Набавка услуга унутрашњег и спољашњег чишћења котловског постројења за период
25.03.2016.
Oтворени поступак бр. 114-15 Набавка Ведрица и зуба за роторне багере ЕР-1250
Oтворени поступак бр. 48-16 Oдржавање возила пратеће механизације
23.03.2016.
КЗ бр. 59-16 Набавка услуга хидродинамичког чишћења челичног цјевовода на обје технолошке линије
22.03.2016.
КЗ бр. 60-16 Набавка услуга испитивања посуда под притиском и подешавања сигурносних вентила
Oтворени поступак бр. 59-16 Набавку радова на ремонту Допреме угља
16.03.2016.
KЗ бр. 58-16 Набавка ваљака
14.03.2016.
Oтворени поступак бр. 19-16 Набавка услуга одржавања СУС мотора марке „„CUMMINS“ у 2016. Години
Oтворени поступак бр. 61-16 Резервни дијелови за систем хидрауличног и пнеуматског транспорта пепела
КЗ бр. 55-16 Набавка услуга ремонта аутоелектричарских агрегата
КЗ бр. 56-16 Рeвизиjа Eлaбoрaтa сa Извjeштajимa, извeдeних „Дeтaљних гeoлoшких, инжињeрскo-гeoлoшких,
09.03.2016.
KЗ бр. 31-16 Набавка опреме у централној лабораторији ХТП-а
Oтворени поступак бр. 46-16 Набавка услуга израде новог цијевног регистра и уградња истог у постојеће кућиште
Oтворени поступак бр. 51-16 Набавка новог редуктора погона радног ваљка за машину WIRTGEN SM 2500.
КЗ бр. 42-16 Набавка гумене транспортне траке за континуално технолошку опрему I i II БТО система.
КЗ бр. 45-16 Набавка стезног алата и прибора за машинску радионицу
КЗ бр. 54-16 Набавка вишенамјенских сједишта за машине и возила рударске механизације
КЗ бр. 57-16 НАБАВКА ДВОФРЕКВЕНТНОГ GPS ИНСТРУМЕНАТА

08.03.2016.
КЗ бр. 44-16 Набавка алата и потрошног материјала за електро-радионицу
КЗ бр. 52-16 Набавка резног алата
КЗ бр. 56-16 Набавка услуга ангажовања ВКВ аутоматичара – електричара за потребе ремонта ТЕ у 2016. години
07.03.2016.
Oтворени поступак бр. 40-16 Набавка анализатора чистоће водоника за хлађење генератора ТЕ Гацко
03.03.2016.
КЗ бр. 07-16- Набавка специјалистичких услуга обезбјеђења потрошног материјала и сервиса уређаја за штампање и
Oтворени поступак бр. 29-16 Набавка роба и услуга за ревитализацију електрофилтерског постројења за потребе Oтворени поступак 41-16 Допуна јоноизмјењивачких маса на ППК и ХПВ
02.03.2016.
Отворени поступак бр. 54-16- Радови на генератору ТВВ 320-2У3 са пратећом опремом

01.03.2016
Oтворени поступак бр. 50-16 Набавка машинских резервних дијелова за погон допреме угља за потребе ТЕ у 2016
КЗ бр. 51-16 Набавка радова за ремонт и испитивање 6 kV и 0,4 kV електро мотора за потребе ремонта ТЕ у 2016.
КЗ бр. 46-16 Набавка дефектаже виталних склопова булдозера Komatsu D475A-5
Oтворени поступак бр. 50-16 Набавка машинских резервних дијелова за погон допреме угља за потребе ТЕ у 2016
Oтворени поступак бр. 15-16 Набавка пнеуматика за рударске машине, дизалице и теренска возила за 2016.годину
KЗ бр. 49-16 Набавка радова на подешавању горионика на котловима у помоћној котловници
Oтворени поступак бр. 15-16 Набавка пнеуматика за рударске машине, дизалице и теренска возила за 2016.годину
29.02.2016.
Oтворени поступак бр. 47-16 Набавка арматуре за потребе ТЕ у 2016 години
Отворени поступак бр. 36-16 Набавка ватросталног материјала и ватросталних зидарских радова за потребе ремонта

Оворени поступак бр. 42-16- Набавка термовизијског система за мјерење и контролу просторне расподјеле
26.02.2016.
Oтворени поступак бр. 22-16 Набавка радова на санацији завјесних прегријача паре (ЗПП) котловског постројења 
47-16 Набавка лежајева и семеринга за континуално технолошку опрему

KЗ 29-16 Набавка специјалистичких заваривачких услуга
KЗ бр. 33-16 Набавка резервних дијелова за помоћне објекте ТЕ
24.02.2016.
18-16 НАБАВКА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ДАМПЕРА „БЕЛАЗ“ 75135 И 7555
23.02.2016
KЗ 34-16- Nabavka centrifugalnih pumpi
KЗ 28-16- Ангажовање плато приколице носивости 50 t са тегљачем
ОП 16-16
КЗ 36-16
КЗ 35-16
KЗ 27-16
KЗ 30-16
KЗ 32-16

OП 20-16

OП 39-16
OП 32-16
OП 26-16
КЗ 38-16

OП 06-16
KЗ 37-16
ОП 10-16
OП 21-16
OП 12-16
KЗ 11-16
KЗ 10-16
KЗ 09-16
КЗ 14-16
KЗ 23-16
ОП 25-16
KЗ 19-16
KЗ 19-16
KЗ 20-16
KЗ 12-16
КЗ 18-16
KЗ 26-16
KЗ 22-16
КЗ 24-16
KЗ 17-16
КЗ 13-16
KЗ 16-16
КЗ 13-16
ОП 30-16
OП 24-16
OП 28-16
OП 13-16
OП 14-16
OP 09-16
КЗ 08-16
КЗ 150-15
KЗ 148-15
КЗ 06-15
ОП 112-15
KЗ 153-15
KЗ 142-15
OП 05-16
KЗ 03-16
КЗ 120-15
КЗ 128-15
КЗ 126-15
Оп 102-15
Оп 92-15
Оп 94-15
Оп 100-15
Оп 97-15
Оп 98-15
Измјена КЗ 114-15.п
КЗ 119-15

Оп 86-15
KZ br.125-15 nabavka rez.dijelova na kont.tehn.opremi3
Оп 91-15
Оп 95-15
Оп 96-15
71-15 Набавка и уградња завјешења на пароводима примарне и секундарне паре за потребе ТЕ Гацко

Оп 96-15